Prin vizitarea site-ului www.gusturiboieresti.ro, atunci când completaţi formularul de contact sau prin accesul la serviciile sau produsele pe care le punem la dispoziţie, ne furnizaţi informaţii personale. Pe această pagină aflaţi ce date sunt colectate şi care este scopul colectării şi/sau prelucrarii acestora. Astfel iţi exprimi acordul fără echivoc, că eşti informat cu privire la stocarea şi prelucrarea datelor personale citind această pagină. Acordul dumneavoastră este liber consimţit şi fără vreo condiţionare din partea noastră.

 

Scopul colectarii datelor

Informarea utilizatorilor si clientilor privind evolutia si starea comenzilor, expedierea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

 

Cat timp prelucram datele personale?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal atat timp cat este necesar pentru a atinge scopul pentru care au fost furnizate sau cat este cerut prin legile aplicabile.  Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

 

Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?

Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului beneficiezi de drepturi adiționale. În cele ce urmează, se regăsesc, enumerate, drepturile pe care le ai

 

Dreptul la informare ceea ce înseamnă că trebuie să știți dacă datele dvs. personale sunt procesate; ce date sunt colectate, de unde sunt obținute și de ce și de cine sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare  puteti rectifica datele personale inexacte sau incomplete;

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") ceea ce înseamnă că în anumite circumstanțe puteti cere ca datele dvs. personale sa fie șterse din inregistrările noastre.;

Dreptul la restricționarea prelucrării - poți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contești exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 

Dreptul de opoziție poți să te opui, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor - aveți dreptul să obțineți datele dvs.  Personale pe care ni le-ati furnizat într-un format adecvat;

Dreptul de a depune plângere - puteti depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

Dreptul de a va retrage consimțământul – ai dreptul retrage orice acord dat de prelucrare a datelor dumneavoastră personale;

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare.

Iți poți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poți contesta decizia. Îți poți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, in sectiunea GDPR din cont sau prin simpla transmitere a unei solicitări e-mail, la contact@gusturiboieresti.ro sau la numarul de telefon 0757 830 952.